Aankoopbegeleiding

Aankoopbegeleiding

Het kopen van een woning is een grote stap waarbij ratio en financiële mogelijkheden vaak wedijveren met toekomstdromen en emoties. U zoekt een woning die helemaal naar uw wens is en voor de juiste aankoopprijs kan worden aangeschaft. Onverwachte tegenvallers wilt u voorkomen. Het is daarom verstandig een makelaar in te schakelen voor de begeleiding bij dit vaak complexe proces. Het werkt verhelderend om overleg te kunnen voeren over aangeboden woningen met iemand die deskundig is en de zakelijke kanten van het kopen van een woning voor u in het oog houdt. Tegelijkertijd bezit een goede makelaar ook de vaardigheden om de emotionele kanten op een prettige wijze te begeleiden. Belangrijk is dat u een goed gevoel heeft bij de aankooptransactie, maar ook dat u vertrouwen heeft in uw makelaar.

OVDM biedt persoonlijke en vakkundige begeleiding. Het aankooptraject begint met een kennismakingsgesprek waarna u de keuze heeft uit full-service begeleiding of een second opinion.

Een kennismakingsgesprek vindt vooraf plaats en is geheel vrijblijvend en kosteloos. Tijdens dit gesprek worden alle belangrijke zaken m.b.t. de aankoop van een woning doorgenomen: uw woonwensen, de financiering van de woning, de dienstverlening en de courtage van OVDM. Onze service vindt plaats op basis van ‘no cure no pay’. Naar aanleiding van het kennismakingsgesprek stellen wij een schriftelijke zoekopdracht op, waarin het gesprek wordt samengevat. Op grond hiervan kunt u aangeven of u van de diensten van OVDM gebruik wilt maken.

Indien u kiest voor full service aankoopbegeleiding door OVDM makelaars, zullen wij u gedurende het hele traject met raad en daad bijstaan.

  • Woning zoeken: allereerst maken wij uw zoekersprofiel aan, waardoor u dagelijks het passende nieuwe woonaanbod per mail ontvangt. Tegelijkertijd houden wij in de gaten of er geschikte woningen worden aangeboden via het netwerk van makelaars. U geeft vervolgens aan of een bepaalde woning uw belangstelling heeft.
  • Bezichtigingen: een makelaar van ons kantoor zal de bezichtiging uitvoeren en hierover advies uitbrengen. Op grond daarvan besluit u of u de woning ook wilt bezichtigen. De makelaar helpt u om niet alleen de woning in de bestaande staat te bekijken, maar ook alternatieven onder de loep te nemen zoals een andere indeling, een verbouwing en de eventuele kosten daarvan. De makelaar anticipeert op de toekomst door te kijken hoe lang deze woning geschikt blijft voor u. Maar ook of de woning weer relatief eenvoudig verkocht zal kunnen worden. Hij helpt ook om zicht op de emoties te houden, zodat bijvoorbeeld geen overhaaste beslissingen worden genomen. Een makelaar van OVDM zorgt ervoor dat uw belangen worden behartigd, want de makelaar van de verkopende partij zal vooral die van de verkoper behartigen.
  • Onderzoek: Ons kantoor bekijkt de juridische en bouwkundige aspecten, de planologische ontwikkelingen en andere zaken die waardebepalend zijn of uw woongenot kunnen beïnvloeden. Indien nodig adviseren wij een bouwkundige keuring. OVDM is er om te zorgen voor meer zekerheid zodat u geen onnodige risico’s loopt.
  • Onderhandelingen: De makelaar zal na overleg met u onderhandelen met de verkopende partij over de beste prijs en voorwaarden. We bespreken met u wat volgens ons de beste aankoopstrategie is en maken gebruik van onze actuele kennis van de huizenmarkt. In de regel is een makelaar een betere onderhandelaar, waardoor hij zichzelf terugverdient of juist de doorslag geeft bij een krappe markt.
  • Koopakte en akte van levering: Zodra uw bod op de woning is geaccepteerd, begeleidt OVDM tot de formele afronding van uw aankoop. In Amsterdam gaat u twee keer naar de notaris. De makelaar controleert de koopakte en is aanwezig bij de ondertekening. U wordt herinnerd aan de belangrijke data i.v.m. de waarborgsom en de ontbindende voorwaarden. Vervolgens is onze makelaar aanwezig bij de ondertekening van de akte van levering waar de sleuteloverdracht plaatsvindt.
  • Naderhand: Gedurende het gehele aankooptraject maar ook daarna, staat OVDM voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. Wij zijn er om met oplossingen te komen in onverwachte situaties.

Het is ook mogelijk een andere vorm van begeleiding te kiezen, nl. een second opinion. In dit geval krijgt u dagelijks het nieuwe woningaanbod per mail, maar komt OVDM pas in actie nadat u een woning heeft gezien en wanneer deze u bevalt. Eén van onze makelaars gaat dan een tweede keer kijken en zal u vanaf dat moment begeleiden. De rest van de stappen zijn hetzelfde als bij de volledige verkoopbegeleiding.